Προσαρμογή ταχύτητας του διπλού κλικ

Double-clicking only happens when you press the mouse button twice quickly enough. If the second press is too long after the first, you’ll just get two separate clicks, not a double click. If you have difficulty pressing the mouse button quickly, you should increase the timeout.

  1. Go to the Desktop and start typing Accessibility.

  2. Click Accessibility to open the panel.

  3. Under Pointing & Clicking, adjust the Double-Click Delay slider to a value you find comfortable.

Εάν το ποντίκι σας κάνει διπλό κλικ όταν το θέλετε να κάνει μονό κλικ αν και έχετε αυξήσει το όριο χρόνου διπλού κλικ, το ποντίκι μπορεί να είναι ελαττωματικό. Δοκιμάστε ένα διαφορετικό ποντίκι στον υπολογιστή σας και δείτε εάν δουλεύει κατάλληλα. Εναλλακτικά, συνδέστε το ποντίκι σας σε διαφορετικό υπολογιστή και δείτε εάν έχει ακόμα το ίδιο πρόβλημα.

Αυτή η ρύθμιση θα επηρεάσει και το ποντίκι σας και την πινακίδα αφής, καθώς και κάθε άλλη συσκευή κατάδειξης.