Προτιμήσεις συμπεριφοράς διαχειριστή αρχείων

You can control whether you single-click or double-click files, how executable text files are handled, and the trash behavior. Click the menu button in the top-right corner of the window and select Preferences, and select the Behavior tab.

Συμπεριφορά

Μονό κλικ για να ανοίξετε στοιχεία
Διπλό κλικ για να ανοίξετε στοιχεία

Από προεπιλογή, το κλικ επιλέγει αρχεία και το διπλό κλικ τα ανοίγει. Μπορείτε να επιλέξετε να ανοίγετε αρχεία και φακέλους όταν τα πατάτε μια φορά. Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργία μονού κλικ, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα αρχεία.

Εκτελέσιμα αρχεία κειμένου

Ένα εκτελέσιμο αρχείο κειμένου είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα πρόγραμμα που μπορείτε να εκτελέσετε. Τα δικαιώματα αρχείου πρέπει επίσης να επιτρέπουν το αρχείο να εκτελεστεί ως πρόγραμμα. Οι πιο κοινές δέσμες ενεργειών είναι κέλυφος, Python και Perl. Αυτά έχουν επεκτάσεις .sh, .py και .pl, αντίστοιχα.

Όταν ανοίγετε ένα εκτελέσιμο αρχείο κειμένου, μπορείτε να επιλέξτε από:

  • Εκτέλεση εκτελέσιμων αρχείων κειμένου όταν ανοιχτούν

  • Προβολή εκτελέσιμων αρχείων κειμένου όταν ανοιχτούν

  • Ερώτηση κάθε φορά

Εάν έχει επιλεγεί το Ερώτηση κάθε φορά, ένας διάλογος θα αναδυθεί ρωτώντας εάν επιθυμείτε να εκτελέσετε ή να προβάλετε το επιλεγμένο αρχείο κειμένου.

Τα εκτελέσιμα αρχεία κειμένου λέγονται επίσης δέσμες ενεργειών. Όλες οι δέσμες ενεργειών στον φάκελο ~/.local/share/nautilus/scripts θα εμφανιστούν στο μενού περιεχομένων για ένα αρχείο του υπομενού Δέσμες ενεργειών. Όταν εκτελείται μια από έναν τοπικό φάκελο, όλα τα επιλεγμένα αρχεία θα επικολληθούν στην δέσμη ενεργειών ως παράμετροι. Για να εκτελέσετε μια δέσμη ενεργειών σε ένα αρχείο:

  1. Περιηγηθείτε στον επιθυμητό φάκελο.

  2. Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.

  3. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο για να ανοίξετε το μενού περιεχομένων και επιλέξτε την επιθυμητή δέσμη ενεργειών για εκτέλεση από το μενού Δέσμες ενεργειών.

Δεν θα περαστούν παράμετροι σε μια δέσμη ενεργειών όταν εκτελείται από έναν απομακρυσμένο φάκελο όπως έναν φάκελο που εμφανίζει περιεχόμενο ιστού ή ftp.

Απορρίμματα

Ask before emptying the Trash

Αυτή η επιλογή επιλέγεται από προεπιλογή. Όταν αδειάζετε τα απορρίμματα, ένα μήνυμα θα εμφανιστεί επιβεβαιώνοντας ότι θα θέλατε να αδειάσετε τα απορρίμματα ή να διαγράψετε τα αρχεία.