Ορισμός δικαιωμάτων αρχείου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δικαιώματα αρχείου για να ελέγξετε ποιος μπορεί να προβάλει και να επεξεργαστεί αρχεία που κατέχετε. Για προβολή και ορισμό των δικαιωμάτων για ένα αρχείο, κάντε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέξτε Ιδιότητες, έπειτα επιλέξτε την καρτέλα Δικαιώματα.

Δείτε Αρχεία και Φάκελοι παρακάτω για λεπτομέρειες στους τύπους των δικαιωμάτων που μπορείτε να ορίσετε.

Αρχεία

You can set the permissions for the file owner, the group owner, and all other users of the system. For your files, you are the owner, and you can give yourself read-only or read-and-write permission. Set a file to read-only if you don’t want to accidentally change it.

Every user on your computer belongs to a group. On home computers, it is common for each user to have their own group, and group permissions are not often used. In corporate environments, groups are sometimes used for departments or projects. As well as having an owner, each file belongs to a group. You can set the file’s group and control the permissions for all users in that group. You can only set the file’s group to a group you belong to.

You can also set the permissions for users other than the owner and those in the file’s group.

Εάν το αρχείο είναι ένα πρόγραμμα, όπως μια δέσμη ενεργειών, πρέπει να επιλέξετε Να επιτρέπεται η εκτέλεση αρχείου ως προγράμματος για την εκτέλεση του. Ακόμα και με αυτήν την επιλογή σημειωμένη, ο διαχειριστής αρχείων μπορεί ακόμα να ανοίξει το αρχείο σε μια εφαρμογή ή να σας ζητήσει τι να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Εκτελέσιμα αρχεία κειμένου.

Φάκελοι

Μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα σε φακέλους για τον κάτοχο, ομάδα και άλλους χρήστες. Δείτε τις λεπτομέρειες των δικαιωμάτων αρχείου πιο πάνω για μια εξήγηση κατόχων, ομάδων και άλλων χρηστών.

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ορίσετε για έναν φάκελο είναι διαφορετικά από τα δικαιώματα που μπορείτε να ορίσετε για ένα αρχείο.

Κανένα

Ο χρήστης δεν θα μπορεί ακόμα και να δει τι αρχεία είναι στον φάκελο.

Μόνο λίστα αρχείων

Οι χρήστες μπορούν να δουν ποια αρχεία είναι στον φάκελο, αλλά δεν θα μπορούν να ανοίξουν, να δημιουργήσουν ή να διαγράψουν αρχεία.

Προσπέλαση αρχείων

Ο χρήστης θα μπορεί να ανοίξει αρχεία στον φάκελο (με την προϋπόθεση ότι έχει δικαίωμα να το κάνει σε ένα συγκεκριμένο αρχείο), αλλά δεν θα μπορεί να δημιουργήσει νέα αρχεία ή να διαγράψει αρχεία.

Δημιουργία και διαγραφή αρχείων

Ο χρήστης θα έχει πλήρη πρόσβαση στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος, της δημιουργίας και διαγραφής αρχείων.

Μπορείτε επίσης γρήγορα να ορίσετε τα δικαιώματα ενός αρχείου για όλα τα αρχεία στον φάκελο κάνοντας κλικ στο Αλλαγή δικαιωμάτων για τα περιεχόμενα αρχεία. Χρησιμοποιήστε τις αναπτυσσόμενες λίστες για να ρυθμίσετε τα δικαιώματα των περιεχόμενων αρχείων ή φακέλων και πατήστε Αλλαγή. Τα δικαιώματα εφαρμόζονται σε αρχεία και φακέλους σε υποφακέλους επίσης, σε κάθε βάθος.