Προτιμήσεις εμφάνισης του διαχειριστή αρχείων

You can control how the file manager displays captions under icons. Click the menu button in the top-right corner of the window and select Preferences, then select the Views tab.

Λεζάντες εικονιδίων

Εικονίδια διαχειριστή αρχείων με λεζάντες

Όταν χρησιμοποιείτε την προβολή εικονιδίων, μπορείτε να διαλέξετε πρόσθετες πληροφορίες για αρχεία και φακέλους που εμφανίζονται στην λεζάντα κάτω από κάθε εικονίδιο. Αυτό είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε συχνά να βλέπετε ποιος κατέχει ένα αρχείο ή πότε τροποποιήθηκε τελευταία φορά.

Μπορείτε να εστιάσετε σε ένα φάκελο κάνοντας κλικ στο κουμπί των επιλογών προβολής, επιλέγοντας με τον ολισθητή το βαθμό εστίασης. Καθώς μεγεθύνετε, ο διαχειριστής αρχείων θα εμφανίσει περισσότερες πληροφορίες στις λεζάντες. Μπορείτε να επιλέξετε πάνω από τρία πράγματα που θα εμφανίζονται σε αυτές. Το πρώτο θα εμφανιστεί στα περισσότερα επίπεδα εστίασης, ενώ το τελευταίο στα πολύ μεγάλα μεγέθη.

Οι πληροφορίες που μπορείτε να εμφανίσετε σε λεζάντες εικονιδίου είναι οι ίδιες όπως στις στήλες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην προβολή λίστας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Προτιμήσεις στηλών λίστας αρχείων.

Προβολή λίστας

When viewing files as a list, you can Allow folders to be expanded. This shows expanders on each directory in the file list, so that the contents of several folders can be shown at once. This is useful if the folder structure is relevant, such as if your music files are organized with a folder per artist, and a subfolder per album.