Προτιμήσεις προβολών στα Αρχεία

You can change how files and folders are grouped and sorted by default. Press the menu button in the top-right corner of the window, select Preferences, and then select the Views tab.

Προεπιλεγμένη προβολή

Ταξινόμηση στοιχείων

You can change how files are sorted in an individual folder by clicking the view options menu button in the toolbar and choosing the desired option under Sort, or by clicking the list column headers in list view.

Ταξινόμηση φακέλων πριν από αρχεία

Από προεπιλογή, ο διαχειριστής αρχείων δεν εμφανίζει πια όλους τους φακέλους πριν από τα αρχεία. Για να δείτε όλους τους φακέλους καταχωρισμένους πριν τα αρχεία, ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή.