Ταξινόμηση αρχείων και φακέλων

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα αρχεία με διαφορετικούς τρόπους σε έναν φάκελο, για παράδειγμα ταξινομώντας τα με σειρά ημερομηνίας ή μεγέθους αρχείου. Δείτε Τρόποι ταξινόμησης αρχείων παρακάτω για μια λίστα συνηθισμένων τρόπων ταξινόμησης αρχείων. Δείτε Προτιμήσεις προβολών στα Αρχεία για πληροφορίες πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης.

Ο τρόπος που μπορείτε να ταξινομήσετε τα αρχεία εξαρτάται από την προβολή φακέλου που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα προβολή χρησιμοποιώντας τη λίστα ή τα κουμπιά εικονιδίων στην εργαλειοθήκη.

Προβολή εικονιδίων

Για να ταξινομήσετε τα αρχεία με διαφορετική σειρά, κάντε κλικ στο κουμπί προβολής επιλογών στην εργαλειοθήκη και επιλέξτε Κατά όνομα, Κατά μέγεθος, Κατά τύπο, Κατά ημερομηνία τροποποίησης, ή Κατά ημερομηνία πρόσβασης.

Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε Κατά όνομα, τα αρχεία θα ταξινομηθούν με τα ονόματά τους, σε αλφαβητική σειρά. Για άλλες επιλογές δείτε Τρόποι ταξινόμησης αρχείων.

Μπορείτε να ταξινομήσετε με την αντίστροφη σειρά επιλέγοντας Αντίστροφη σειρά από το μενού.

Προβολή λίστας

Για να ταξινομήσετε αρχεία με διαφορετική σειρά, πατήστε μια από τις κεφαλίδες της στήλης στον διαχειριστή αρχείων. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στο Τύπος για ταξινόμηση κατά τύπο αρχείου. Κάντε κλικ στην κεφαλίδα της στήλης ξανά για ταξινόμηση με αντίστροφη σειρά.

Στη προβολή λίστας, μπορείτε να εμφανίσετε τις στήλες με τα περισσότερα γνωρίσματα και να ταξινομήσετε αυτές τις στήλες. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογών στην εργαλειοθήκη, επιλέξτε Ορατές στήλες… και επιλέξτε τις στήλες που θέλετε να είναι ορατές. Θα μπορείτε τότε να ταξινομήσετε αυτές τις στήλες. Δείτε Προτιμήσεις στηλών λίστας αρχείων για περιγραφές των διαθέσιμων στηλών.

Τρόποι ταξινόμησης αρχείων

Όνομα

Ταξινομεί αλφαβητικά κατά το όνομα του αρχείου.

Μέγεθος

Ταξινομεί κατά το μέγεθος του αρχείου (πόσο χώρο δίσκου καταλαμβάνει). Ταξινομεί από το πιο μικρό προς το πιο μεγάλο από προεπιλογή.

Τύπος

Ταξινομεί αλφαβητικά κατά το είδος του αρχείου. Αρχεία του ίδιου είδους ομαδοποιούνται μαζί, έπειτα ταξινομούνται κατά όνομα.

Τελευταία τροποποίηση

Ταξινομεί κατά ημερομηνία και ώρα που ένα αρχείο άλλαξε τελευταία. Ταξινομεί από το πιο παλιό προς το πιο νέο από προεπιλογή.