Το διαδίκτυο φαίνεται αργό

Εάν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο και φαίνεται αργό, υπάρχει ένας αριθμός από πράγματα που μπορεί να προκαλούν την επιβράδυνση.

Δοκιμάστε το κλείσιμο του περιηγητή ιστού και έπειτα ξανανοίξτε τον, ή αποσυνδεθείτε από το διαδίκτυο και έπειτα ξανασυνδεθείτε. (Κάνοντας αυτό επαναφέρει πολλά πράγματα που μπορεί να προκαλούν την επιβράδυνση του διαδικτύου.)

 • Απασχολημένη ώρα της ημέρας

  Internet service providers commonly setup internet connections so that they are shared between several households. Even though you connect separately, through your own phone line or cable connection, the connection to the rest of the internet at the telephone exchange might actually be shared. If this is the case and lots of your neighbors are using the internet at the same time as you, you might notice a slow-down. You’re most likely to experience this at times when your neighbors are probably on the internet (in the evenings, for example).

 • Λήψη πολλών πραγμάτων ταυτόχρονα

  Εάν εσείς ή κάποιος άλλος που χρησιμοποιεί τη σύνδεση διαδικτύου κάνει λήψη πολλών αρχείων ταυτόχρονα, ή παρακολουθεί βίντεο, η σύνδεση διαδικτύου μπορεί να μην είναι αρκετά γρήγορη για να κρατηθεί με τη ζήτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, η σύνδεση θα είναι πιο αργή.

 • Αναξιόπιστη σύνδεση

  Μερικές συνδέσεις διαδικτύου είναι απλά αναξιόπιστες, ειδικά οι προσωρινές ή αυτές σε περιοχές με υψηλή ζήτηση. Εάν είσαστε σε ένα πολυάσχολο καφενείο ή σε ένα κέντρο διάσκεψης, η σύνδεση διαδικτύου μπορεί να είναι υπερβολικά απασχολημένη ή απλά αναξιόπιστη.

 • Χαμηλό ασύρματο σήμα σύνδεσης

  If you are connected to the internet by wireless (Wi-Fi), check the network icon on the taskbar to see if you have good wireless signal. If not, the internet may be slow because you don’t have a very strong signal.

 • Χρησιμοποιώντας μια πιο αργή κινητή σύνδεση διαδικτύου

  If you have a mobile internet connection and notice that it is slow, you may have moved into an area where signal reception is poor. When this happens, the internet connection will automatically switch from a fast “mobile broadband” connection like 3G to a more reliable, but slower, connection like GPRS.

 • Ο περιηγητής ιστού έχει πρόβλημα

  Sometimes web browsers encounter a problem that makes them run slow. This could be for any number of reasons — you could have visited a website that the browser struggled to load, or you might have had the browser open for a long time, for example. Try closing all of the browser’s windows and then opening the browser again to see if this makes a difference.