Ανιχνευτής προβλημάτων ασύρματου δικτύου

Αυτός είναι ένας οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων βήμα-βήμα που θα σας βοηθήσει να βρείτε και να λύσετε προβλήματα με το ασύρματο δίκτυο σας. Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο, δοκιμάστε αυτές τις οδηγίες.

Θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο διαδίκτυο:

  • Εκτέλεση αρχικού ελέγχου

  • Συλλογή πληροφοριών για το υλικό σας

  • Έλεγχος του υλικού σας

  • Προσπάθεια δημιουργίας σύνδεσης με τον ασύρματο δρομολογητή σας

  • Εκτέλεση ελέγχου του μόντεμ και δρομολογητή σας

Για ξεκίνημα, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Επόμενο στα πάνω δεξιά της σελίδας. Αυτός ο σύνδεσμος και άλλοι παρόμοιοι στις επόμενες σελίδες θα σας δείξουν κάθε βήμα στον οδηγό.

Χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών

Some of the instructions in this guide ask you to type commands into the command line (Terminal). You can find the Terminal application in the Desktop.

If you are not familiar with using a command line, don’t worry — this guide will direct you at each step. All you need to remember is that commands are case-sensitive (so you must type them exactly as they appear here), and to press Enter after typing each command to run it.