Η εκτιμώμενη ζωή της μπαταρίας είναι εσφαλμένη

Όταν ελέγχετε την υπολειπόμενη ζωή της μπαταρίας, ίσως βρείτε ότι ο υπολειπόμενος χρόνος που αναφέρει είναι διαφορετικός από τον πραγματικό χρόνο διάρκειας. Αυτό συμβαίνει επειδή η ποσότητα της υπολειπόμενης ζωής της μπαταρίας μπορεί μόνο να εκτιμηθεί. Κανονικά, οι εκτιμήσεις βελτιώνονται με τον χρόνο.

Για να υπολογίσετε την υπολειπόμενη διάρκεια της μπαταρίας, πρέπει να λάβετε υπόψη ορισμένους παράγοντες. Ένας είναι το ποσοστό της ενέργειας που χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή: η κατανάλωση της ενέργειας διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των εφαρμογών που έχετε ανοιχτά, ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες και αν εκτελείτε εργασίες υψηλές σε απαιτήσεις (όπως για παράδειγμα, η προβολή ενός βίντεο υψηλής ευκρίνειας ή η μετατρποή μουσικών αρχείων). Αυτό αλλάζει συνεχώς και είναι δύσκολο να προβλεφθεί.

Ένας άλλος παράγοντας είναι πώς εκφορτίζεται η μπαταρία. Μερικές μπαταρίες χάνουν γρηγορότερα όσο φορτίο όσο αδειάζουν. Χωρίς ακριβή γνώση της εκφόρτωσης της μπαταρίας, μόνο μια χοντρική εκτίμηση της υπολειπόμενης ζωής της μπαταρίας μπορεί να γίνει.

Καθώς εκφορτίζεται η μπαταρία, ο διαχειριστής ισχύος θα υπολογίσει τις ιδιότητες εκφόρτισής του και θα μάθει να κάνει καλύτερες εκτιμήσεις για τη ζωή της μπαταρίας. Δεν θα είναι ποτέ πλήρως ακριβείς, όμως.

Εάν παίρνετε μια πλήρως γελοία εκτίμηση της ζωής της μπαταρίας (ας πούμε εκατοντάδες ημέρες), ο διαχειριστής ισχύος δεν έχει προφανώς κάποια δεδομένα που χρειάζεται για να κάνει μια λογική εκτίμηση.

Εάν αποσυνδέσετε την τροφοδοσία και εκτελέσετε τον φορητό υπολογιστή με μπαταρία για κάμποσο, έπειτα τον συνδέσετε και τον αφήσετε να επαναφορτιστεί ξανά, ο διαχειριστής ισχύος πρέπει να μπορεί να πάρει τα δεδομένα που χρειάζεται.