Γιατί έχω λιγότερη ζωή μπαταρίας από ότι στα Windows/Mac OS;

Μερικοί υπολογιστές εμφανίζονται να έχουν πιο σύντομη ζωή μπαταρίας όταν εκτελούνται σε Linux παρά όταν εκτελούνται σε Windows ή Mac OS. Ένας λόγος για αυτό είναι ότι οι πωλητές υπολογιστών εγκαθιστούν ειδικό λογισμικό για Windows/Mac OS που βελτιστοποιεί ποικίλες ρυθμίσεις υλικού/λογισμικού για ένα δεδομένο μοντέλο υπολογιστή. Αυτές οι μικρορυθμίσεις είναι συχνά πολύ ειδικές και ατεκμηρίωτες, έτσι η συμπερίληψη τους στα Linux είναι δύσκολη.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος εφαρμογής αυτών των μικρορυθμίσεων από εσάς χωρίς την ακριβή γνώση τους. Μπορεί να βρείτε ότι η χρήση μερικών μεθόδων αποθήκευσης ισχύος βοηθά, όμως. Εάν ο υπολογιστής σας έχει έναν επεξεργαστή μεταβλητής ταχύτητας, μπορεί να βρείτε ότι η αλλαγή των ρυθμίσεων του είναι επίσης χρήσιμη.

Ένας άλλος πιθανός λόγος για την διαφορά είναι ότι η μέθοδος της εκτίμησης της ζωής της μπαταρίας είναι διαφορετική σε Windows/Mac OS παρά σε Linux. Η ενεργή ζωή μπαταρίας μπορεί να είναι ακριβώς η ίδια, αλλά οι διαφορετικές μέθοδοι δίνουν διαφορετικές εκτιμήσεις.