Πάρτε το περισσότερο από την μπαταρία του φορητού υπολογιστή σας

Καθώς οι μπαταρίες του φορητού υπολογιστή παλιώνουν, χειροτερεύουν στη φόρτιση αποθήκευσης και η χωρητικότητά τους σταδιακά μειώνεται. Υπάρχουν λίγες τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιμηκύνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους, αν και δεν θα πρέπει να περιμένετε μεγάλη διαφορά.

  • Μην αφήνετε τη μπαταρία να αδειάσει τελείως. Να επαναφορτίζετε πάντα πριν η μπαταρία αδειάσει, αν και οι περισσότερες μπαταρίες έχουν ενσωματωμένη προστασία για την αποφυγή του. Η επαναφόρτιση όταν είναι μόνο μερικώς αποφορτισμένη είναι πιο αποτελεσματική, αλλά η επαναφόρτιση όταν είναι μόνο λίγο αποφορτισμένη είναι χειρότερη για τη μπαταρία.

  • Η ζέστη έχει επιζήμια επίδραση στην αποτελεσματικότητα φόρτισης της μπαταρίας. Μην αφήνετε την μπαταρία να θερμανθεί περισσότερο απ' όσο πρέπει.

  • Batteries age even if you leave them in storage. There is little advantage in buying a replacement battery at the same time as you get the original battery — always buy replacements when you need them.

Αυτή η συμβουλή εφαρμόζεται ειδικά για μπαταρίες ιόντος λιθίου, που είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος. Άλλοι τύποι μπαταρίας ενδέχεται να επωφελούνται από διαφορετική μεταχείριση.