Τι συμβαίνει όταν αναστέλλω τον υπολογιστή μου;

Όταν αναστέλλετε τον υπολογιστή, τον στέλνετε για ύπνο. Όλα τα έγγραφα και οι εφαρμογές σας παραμένουν ανοικτές, αλλά η οθόνη και άλλα μέρη του υπολογιστή απενεργοποιούνται για εξοικονόμηση ισχύος. Ο υπολογιστής είναι ακόμα αναμμένος όμως και θα χρησιμοποιεί ακόμα μια μικρή ποσότητα ισχύος. Μπορείτε να τον ξυπνήσετε πατώντας ένα πλήκτρο ή κάνοντας κλικ το ποντίκι. Εάν αυτό δεν δουλέψει, δοκιμάστε πατώντας το κουμπί ισχύος.

Μερικοί υπολογιστές έχουν προβλήματα με την υποστήριξη υλικού που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην μπορούν να ανασταλούν ή να αδρανοποιηθούν σωστά. Είναι καλή ιδέα να δοκιμάσετε την αναστολή του υπολογιστή σας για να δείτε εάν δουλεύει πριν να βασιστείτε σε αυτό.

Αποθηκεύστε πάντα την εργασία σας πριν την αναστολή

Θα πρέπει να αποθηκεύσετε όλη την εργασία σας πριν την αναστολή του υπολογιστή, για την περίπτωση που κάτι πάει στραβά και οι ανοικτές σας εφαρμογές και τα έγγραφα δεν μπορούν να ανακτηθούν όταν συνεχίσετε με τον υπολογιστή σας.