Γιατί είναι ο φορητός υπολογιστής μου επιβραδύνεται όταν δουλεύει με μπαταρία;

Μερικοί φορητοί υπολογιστές επιβραδύνονται εξεπίτηδες όταν εκτελούνται με μπαταρία για να διατηρήσουν ισχύ. Ο επεξεργαστής (CPU) στον φορητό υπολογιστή μεταβαίνει σε πιο αργή ταχύτητα και οι επεξεργαστές χρησιμοποιούν λιγότερη ισχύ όταν εκτελούνται πιο αργά, έτσι η μπαταρία πρέπει να κρατήσει περισσότερο.

Αυτή η λειτουργία λέγεται κλιμάκωση συχνότητας CPU.