Ο υπολογιστής μου δεν ανοίγει

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ο υπολογιστής σας δεν ανοίγει. Αυτό το θέμα δίνει μια σύντομη επισκόπηση μερικών από τις πιθανές αιτίες.

Ο υπολογιστής δεν συνδέθηκε, κενή μπαταρία, ή χαλαρά καλώδια

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ισχύος του υπολογιστή είναι στέρεα συνδεμένα και οι πρίζες είναι ενεργές. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι συνδεμένη και αναμμένη επίσης. Εάν έχετε έναν φορητό υπολογιστή, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης (σε περίπτωση που έχει αδειάσει η μπαταρία). Μπορεί επίσης να θέλετε να ελέγξετε εάν η μπαταρία είναι σωστά συνδεμένη στη θέση της (ελέγξτε κάτω από τον φορητό) εάν είναι αφαιρέσιμη.

Πρόβλημα με το υλικό του υπολογιστή

Κάποιο υλικό του υπολογιστή σας ενδέχεται να είναι χαλασμένο ή να δυσλειτουργεί. Εάν συμβαίνει αυτό, θα χρειαστείτε να επισκευάσετε τον υπολογιστή σας. Συνηθισμένα σφάλματα περιλαμβάνουν μια χαλασμένη μονάδα παροχής ισχύος, εσφαλμένες προσαρμογές υλικού (όπως η μνήμη RAM) και μια ελαττωματική μητρική.

Ο υπολογιστής ηχεί και έπειτα σβήνει

If the computer beeps several times when you turn it on and then turns off (or fails to start), it may be indicating that it has detected a problem. These beeps are sometimes referred to as beep codes, and the pattern of beeps is intended to tell you what the problem with the computer is. Different manufacturers use different beep codes, so you will have to consult the manual for your computer’s motherboard, or take your computer in for repairs.

Οι ανεμιστήρες του υπολογιστή περιστρέφονται, αλλά τίποτα δεν υπάρχει στην οθόνη

Το πρώτο πράγμα για έλεγχο είναι εάν η οθόνη σας είναι συνδεμένη και αναμμένη.

Αυτό το πρόβλημα μπορεί επίσης να οφείλεται σε ελαττωματικό υλικό. Οι ανεμιστήρες μπορεί να είναι ενεργοί όταν πατάτε το κουμπί ισχύος, αλλά άλλα βασικά μέρη του υπολογιστή μπορεί να αποτυγχάνουν να ξεκινήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, επισκευάστε τον υπολογιστή σας.