Προβλήματα οθόνης

Τα περισσότερα προβλήματα με την οθόνη προκαλούνται από προβλήματα με οδηγούς γραφικών ή διαμόρφωση. Ποια από τα παρακάτω θέματα περιγράφει καλύτερα το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται;