Αλλαγή ονόματος ή θέσης ενός εκτυπωτή

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ή τη θέση ενός εκτυπωτή στις ρυθμίσεις εκτυπωτή.

Χρειάζεστε δικαιώματα διαχειριστή στο σύστημα για να αλλάξετε το όνομα ή την θέση ενός εκτυπωτή.

Αλλαγή ονόματος εκτυπωτή

Αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα ενός εκτυπωτή, κάντε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Go to the Desktop and start typing Printers.

  2. Κάντε κλικ στο Εκτυπωτές για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Πατήστε στο Ξεκλείδωμα στην πάνω δεξιά γωνία και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν σας ζητηθεί.

  4. Κάντε κλικ στο όνομα του εκτυπωτή σας και αρχίστε να πληκτρολογείτε ένα νέο όνομα.

  5. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Αλλαγή θέσης εκτυπωτή

Για να αλλάξετε τη θέση του εκτυπωτή σας:

  1. Go to the Desktop and start typing Printers.

  2. Κάντε κλικ στο Εκτυπωτές για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Πατήστε στο Ξεκλείδωμα στην πάνω δεξιά γωνία και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν σας ζητηθεί.

  4. Κάντε κλικ στη θέση, και ξεκινήστε την επεξεργασία της θέσης.

  5. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.