Πώς δουλεύουν τα δικαιώματα διαχειριστή;

Πέρα από τα αρχεία που δημιουργείτε, ο υπολογιστής σας έχει πολλά αρχεία που απαιτούνται από το σύστημα για να δουλέψει σωστά. Εάν αυτά τα σημαντικά αρχεία του συστήματος αλλάξουν λαθεμένα, μπορεί να προκαλέσουν ποικίλα προβλήματα, έτσι προστατεύονται από αλλαγές από προεπιλογή. Συγκεκριμένες εφαρμογές επίσης τροποποιούν σημαντικά μέρη του συστήματος και έτσι είναι επίσης προστατευμένες.

Ο τρόπος που προστατεύονται είναι επιτρέποντας μόνο χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή να αλλάξουν τα αρχεία ή να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές. Στην καθημερινή χρήση, δεν θα χρειαστείτε να αλλάξετε αρχεία συστήματος ή να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εφαρμογές, έτσι από προεπιλογή δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή.

Μερικές φορές χρειάζεστε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εφαρμογές, έτσι μπορεί να πάρετε προσωρινά δικαιώματα διαχειριστή για να σας επιτραπεί η εκτέλεση των αλλαγών. Αν μια εφαρμογή χρειάζεται δικαιώματα διαχειριστή, θα ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας. Για παράδειγμα, αν θέλετε να εγκαταστήσετε κάποιο νέο λογισμικό, ο εγκαταστάτης λογισμικού (διαχειριστής πακέτου) θα ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, έτσι ώστε να μπορέσει να προσθέσει την νέα εφαρμογή στο σύστημα. Μόλις έχει τελειώσει, τα δικαιώματα διαχειριστή θα αφαιρεθούν πάλι.

Administrative privileges are associated with your user account. Administrator users are allowed to have these privileges while Standard users are not. Without administrative privileges you will not be able to install software. Some user accounts (for example, the “root” account) have permanent administrative privileges. You should not use administrative privileges all of the time, because you might accidentally change something you did not intend to (like delete a needed system file, for example).

Περιληπτικά, τα δικαιώματα διαχειριστή σας επιτρέπουν να αλλάξετε σημαντικά μέρη του συστήματός σας όταν απαιτείται, αλλά αποτρέπουν την τυχαία εκτέλεση τους.

What does “super user” mean?

A user with administrative privileges is sometimes called a super user. This is simply because that user has more privileges than normal users. You might see people discussing things like su and sudo; these are programs for temporarily giving you “super user” (administrative) privileges.

Γιατί είναι χρήσιμα τα δικαιώματα διαχειριστή;

Η απαίτηση να έχουν οι χρήστες δικαιώματα διαχειριστή πριν να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα είναι χρήσιμη, επειδή βοηθά την αποφυγή κατάρρευσης του συστήματός σας, ηθελημένα ή αθέλητα.

Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή συνέχεια, μπορεί τυχαία να αλλάξετε ένα σημαντικό αρχείο, ή να εκτελέσετε κατά λάθος μια εφαρμογή που αλλάζει κάτι σημαντικό. Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή μόνο προσωρινά, όταν τα χρειάζεστε, μειώνεται ο κίνδυνος να συμβούν αυτά τα λάθη.

Only certain trusted users should be allowed to have administrative privileges. This prevents other users from messing with the computer and doing things like uninstalling applications that you need, installing applications that you don’t want, or changing important files. This is useful from a security standpoint.