Ρύθμιση τοπικού εκτυπωτή

Your system can recognize many types of printers automatically once they are connected. Most printers are connected with a USB cable that attaches to your computer, but some printers connect to your wired or wireless network.

If your printer is connected to the network, it will not be set up automatically – you should add it from the Printers panel in Settings.

  1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ανοιχτός.

  2. Συνδέστε τον εκτυπωτή στο σύστημά σας μέσα από το κατάλληλο καλώδιο. Μπορεί να δείτε δραστηριότητα στην οθόνη καθώς το σύστημα αναζητά οδηγούς και ενδέχεται να σας ζητηθεί πιστοποίηση για να τους εγκαταστήσετε.

  3. Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί όταν το σύστημα ολοκληρώσει την εγκατάσταση του εκτυπωτή. Επιλέξτε Εκτύπωση σελίδας δοκιμής για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα, ή Επιλογές για να κάνετε πρόσθετες αλλαγές στη διαμόρφωση του εκτυπωτή.

Εάν ο εκτυπωτής σας δεν ορίστηκε αυτόματα, μπορείτε να τον προσθέσετε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή:

  1. Go to the Desktop and start typing Printers.

  2. Κάντε κλικ στο Εκτυπωτές.

  3. Πατήστε στο Ξεκλείδωμα στην πάνω δεξιά γωνία και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν σας ζητηθεί.

  4. Press the Add… button.

  5. In the pop-up window, select your new printer and press Add.

    If your printer is not discovered automatically, but you know its network address, enter it into the text field at the bottom of the dialog and then press Add

If your printer does not appear in the Add Printer window, you may need to install print drivers.

Μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή, μπορεί να θελήσετε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο σας εκτυπωτή.