Ορίστε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή

Εάν έχετε περισσότερους από έναν εκτυπωτές διαθέσιμους, μπορείτε να επιλέξετε ποιος θα είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής σας. Μπορεί να θέλετε να επιλέξετε τον εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Θα χρειαστείτε δικαιώματα διαχειριστή στο σύστημα για να ορίσετε προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

  1. Go to the Desktop and start typing Printers.

  2. Κάντε κλικ στο Εκτυπωτές.

  3. Επιλέξτε τον επιθυμητό προεπιλεγμένο εκτυπωτή από τη λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών.

  4. Πατήστε στο Ξεκλείδωμα στην πάνω δεξιά γωνία και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν σας ζητηθεί.

  5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Όταν τυπώνετε σε μια εφαρμογή, ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής χρησιμοποιείται αυτόματα, εκτός και αν επιλέξατε έναν διαφορετικό εκτυπωτή.