Εναλλαγή μεταξύ παραθύρων

Μπορείτε να δείτε όλες τις εκτελούμενες εφαρμογές σας που διαθέτουν μια γραφική διεπαφή στον εναλλάκτη παραθύρου. Αυτό κάνει εύκολη την εναλλαγή μεταξύ των εργασιών σας δίνοντας σας μια πλήρη εικόνα των εφαρμογών που έχετε ανοιχτά.

  1. Πατήστε Λογότυπο+Tab για να εμφανίσετε τον εναλλάκτη παραθύρου.

  2. Απελευθερώστε το Λογότυπο για να επιλέξτε το επόμενο (επισημασμένο) παράθυρο στον εναλλάκτη.

  3. Otherwise, still holding down the Super key, press Tab to cycle through the list of open windows, or Shift+Tab to cycle backwards.

Τα παράθυρα στον εναλλάκτη παραθύρων ομαδοποιούνται κατά εφαρμογή. Οι προεπισκοπήσεις των εφαρμογών με πολλαπλά παράθυρα καταδύονται καθώς τις περνάτε με κλικ. Κρατήστε πατημένο το Λογότυπο και πατήστε ` (ή το πλήκτρο πάνω από το Tab) για να περιηγηθείτε στη λίστα.

Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε μεταξύ των εικονιδίων εφαρμογής στον εναλλάκτη παραθύρου με τα πλήκτρα ή , ή να επιλέξετε ένα κάνοντας κλικ σε αυτό με το ποντίκι.

Προεπισκοπήσεις των εφαρμογών με ένα μονό παράθυρο μπορούν να εμφανιστούν με το πλήκτρο .

From the Desktop, click on a window to switch to it and leave the overview.