Αλλαγή έντασης του ήχου

To change the sound volume, open the system menu from the right side of the taskbar and move the volume slider left or right. You can completely turn off sound by dragging the slider to the left.

Some keyboards have keys that let you control the volume. They normally look like stylized speakers with waves coming out of them. They are often near the “F” keys at the top. On laptop keyboards, they are usually on the “F” keys. Hold down the Fn key on your keyboard to use them.

If you have external speakers, you can also change the volume using the speakers’ volume control. Some headphones have a volume control too.

Αλλαγή της έντασης ήχου για μεμονωμένες εφαρμογές

Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση μιας εφαρμογής και να την αφήσετε αμετάβλητη για τις άλλες. Αυτό είναι χρήσιμο αν ακούτε μουσική και περιηγείστε στον ιστό. Μπορεί να θέλετε να κλείσετε την ένταση στον περιηγητή ιστού, έτσι ώστε οι ήχοι από τους ιστοτόπους να μην διακόπτουν τη μουσική.

Μερικές εφαρμογές διαθέτουν ολισθητές έντασης στο κύριο παράθυρο τους. Αν η εφαρμογή σας διαθέτει έναν, χρησιμοποιήστε τον. Αν όχι:

  1. Go to the Desktop and start typing Sound.

  2. Κάντε κλικ στο Ήχος για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Under Volume Levels, change the volume of the application listed there.

    Μόνο εφαρμογές που αναπαράγουν ήχους θα εμφανιστούν. Αν μια εφαρμογή αναπαράγει ήχους αλλά δεν είναι καταχωρισμένη, μπορεί να μην υποστηρίξει το γνώρισμα που σας επιτρέπει να ελέγξετε την ένταση Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να αλλάξετε την έντασή του.