Προβλήματα που προκαλούνται από διαχειριστικούς περιορισμούς

Μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα αν δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή. Μερικές εργασίες απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή για να δουλέψουν, όπως:

  • σύνδεση με ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα,

  • προβολή περιεχομένου διαφορετικών κατατμήσεων του δίσκου (για παράδειγμα, μια κατάτμηση Windows), ή

  • εγκατάσταση νέων εφαρμογών.

Μπορείτε να αλλάξετε ποιος έχει δικαιώματα διαχειριστή.