Αλλαγή της φωτογραφίας οθόνης εισόδου

When you log in or switch users, you will see a list of users with their login photos. You can change your photo to a stock image or an image of your own. You can even take a new login photo with your webcam.

Χρειάζεστε δικαιώματα διαχειριστή για να επεξεργαστείτε λογαριασμούς χρήστη άλλους εκτός από τον δικό σας.

  1. Go to the Desktop and start typing Users.

  2. Κάντε κλικ στο Χρήστες για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε έναν χρήστη εκτός από τον εαυτόν σας, πατήστε Ξεκλείδωμα στην πάνω δεξιά γωνία και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν σας ζητηθεί.

  4. Κάντε κλικ στην εικόνα δίπλα στο όνομά σας. Μια αναπτυσσόμενη συλλογή θα εμφανιστεί με μερικές φωτογραφίες σύνδεσης παρακαταθήκης. Εάν θέλετε μία από αυτές, κάντε κλικ για να την χρησιμοποιήσετε για τον εαυτόν σας.

    • If you would rather use a picture you already have on your computer, click Select a file….

    • If you have a webcam, you can take a new login photo right now by clicking Take a picture…. Take your picture, then move and resize the square outline to crop out the parts you do not want. If you do not like the picture you took, click Take Another Picture to try again, or Cancel to give up.