Vklop odskočnih tipk

Vklopite odskočne tipke za prezrtje pritiskov tipke, ki se hitro ponavljajo. Možnost je koristna za uporabnike, ki imajo težave s tresavico rok, zaradi katere je posamezna tipka pogosto pritisnjena večkrat zaporedno.

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Accessibility in the sidebar to open the panel.

  4. Press Typing Assist (AccessX) in the Typing section.

  5. Switch the Bounce Keys switch to on.

Hiter vklop in izklop odskočnih tipk

You can turn bounce keys on and off by clicking the accessibility icon on the taskbar and selecting Bounce Keys. The accessibility icon is visible when one or more settings have been enabled from the Accessibility panel.

Uporabite drsnik Zamik sprejema za spremembo kako dolgo odskočne tipke čakajo preden zaznajo naslednji pritisk tipke potem, ko ste tipko enkrat že pritisnili. Izberite Zapiskaj, ko je tipka zavrnjena, če želite, da računalnik predvaja zvok vsakič, ko prezre pritisk tipke, ker se je zgodil prehitro ali prepozno po predhodnem pritisku tipke.