Ali naj vrivnik tipkovnice utripa

Če kazalko tipkovnice težko vidite v besedilnem polju, lahko nastavite, da utripa, kar izboljša njeno vidljivost.

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Accessibility in the sidebar to open the panel.

  4. Press Cursor Blinking in the Typing section.

  5. Uporabite drsnik Hitrost za prilagoditev hitrosti utripanja vrivnika.