Керування оприлюдненням даних за допомогою Bluetooth

Ви можете увімкнути Bluetooth для отримання файлів за допомогою Bluetooth до теки Завантаження

Уможливлення оприлюднення файлів до вашої теки Завантаження

  1. Go to the desktop and start typing Bluetooth.

  2. Натисніть пункт Bluetooth для відкриття панелі.

  3. Переконайтеся, що перемикач Bluetooth перебуває у стані «увімкнено».

  4. Пристрої із увімкненим Bluetooth можуть надсилати файл до вашої теки Завантаження, лише коли відкрито панель Bluetooth.

Ви можете змінити назву, яку ваш комп'ютер показуватиме іншим пристроям.