Ενεργοποίηση αργών πλήκτρων

Ενεργοποιήστε τα Αργά πλήκτρα εάν θα θέλατε να υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ πατήματος ενός πλήκτρου και εμφάνισης αυτού του γράμματος στην οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρατάτε πατημένο για λίγο, κάθε επιθυμητό πλήκτρο που θέλετε να πληκτρολογήσετε πριν εμφανιστεί. Χρησιμοποιήστε τα αργά πλήκτρα εάν πατάτε τυχαία πολλά πλήκτρα τη φορά όταν πληκτρολογείτε, ή εάν δυσκολεύεστε να πατήσετε το σωστό πλήκτρο στο πληκτρολόγιο με τη μία.

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Accessibility in the sidebar to open the panel.

  4. Πατήστε Βοήθεια πληκτρολόγησης (AccessX) στην ενότητα Πληκτρολόγηση.

  5. Switch the Slow Keys switch to on.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε γρήγορα τα αργά πλήκτρα

Switch the Enable by Keyboard switch to turn slow keys on and off from the keyboard. When this option is selected, you can press and hold Shift for eight seconds to enable or disable slow keys.

You can also turn slow keys on and off by clicking the accessibility icon on the taskbar and selecting Slow Keys. The accessibility icon is visible when one or more settings have been enabled from the Accessibility panel.

Use the Acceptance delay slider to control how long you have to hold a key down for it to register. See Ενεργοποίηση πλήκτρων αναπήδησης for more info.

You can have your computer make a sound when you press a key, when a key press is accepted, or when a key press is rejected because you didn’t hold the key down long enough.