Ενεργοποίηση κολλωδών πλήκτρων

Τα κολλώδη πλήκτρα σας επιτρέπουν να πληκτρολογήσετε μια συντόμευση τη φορά αντί να πρέπει να κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα. Για παράδειγμα, η συντόμευση Λογότυπο+Tab εναλλάσσει μεταξύ παραθύρων. Χωρίς ενεργά τα κολλώδη πλήκτρα, θα πρέπει να έχετε πατημένα και τα δυο πλήκτρα ταυτόχρονα· με ενεργά τα κολλώδη πλήκτρα, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Λογότυπο και έπειτα το Tab για να κάνετε το ίδιο.

Μπορεί να θέλετε να ενεργοποιήσετε τα κολλώδη πλήκτρα εάν δυσκολεύεστε να κρατήσετε πατημένα πολλά πλήκτρα μονομιάς.

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Accessibility in the sidebar to open the panel.

  4. Πατήστε Βοήθεια πληκτρολόγησης (AccessX) στην ενότητα Πληκτρολόγηση.

  5. Switch the Sticky Keys switch to on.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε γρήγορα τα κολλώδη πλήκτρα

Switch the Enable by Keyboard switch to turn sticky keys on and off from the keyboard. When this option is selected, you can press Shift five times in a row to enable or disable sticky keys.

You can also turn sticky keys on and off by clicking the accessibility icon on the taskbar and selecting Sticky Keys. The accessibility icon is visible when one or more settings have been enabled from the Accessibility panel.

Εάν πατήσετε δύο πλήκτρα μονομιάς, μπορείτε να έχετε τα κολλώδη πλήκτρα να απενεργοποιούνται από μόνα τους προσωρινά για να σας επιτρέψουν να εισάγετε μια συντόμευση πληκτρολογίου με τον κανονικό τρόπο.

Για παράδειγμα, εάν έχετε τα κολλώδη πλήκτρα ενεργά αλλά πατήσατε ταυτόχρονα Λογότυπο και Tab, τα κολλώδη πλήκτρα δεν θα περιμένουν να πατήσετε ένα άλλο πλήκτρο αν είχατε αυτήν την επιλογή ενεργή. Μπορεί να περιμένει μόνο εάν πατήσατε ένα πλήκτρο, όμως. Αυτό είναι χρήσιμο εάν μπορείτε να πατήσετε κάποιες συντομεύσεις πληκτρολογίου ταυτόχρονα (για παράδειγμα, πλήκτρα που είναι κοντά μαζί), αλλά όχι άλλα.

Επιλέξτε Απενεργοποίηση αν δύο πλήκτρα πατηθούν ταυτόχρονα για την ενεργοποίησή του.

You can have the computer make a “beep” sound when you start typing a keyboard shortcut with sticky keys turned on. This is useful if you want to know that sticky keys is expecting a keyboard shortcut to be typed, so the next key press will be interpreted as part of a shortcut. Select Beep when a modifier key is pressed to enable this.