Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας

If the date and time displayed on the taskbar are incorrect or in the wrong format, you can change them:

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Date & Time in the sidebar to open the panel.

  4. If you have the Automatic Date & Time switch set to on, your date and time should update automatically if you have an internet connection. To update your date and time manually, set this to off.

  5. Κάντε κλικ στο Ημερομηνία & ώρα, και έπειτα προσαρμόστε την ώρα και ημερομηνία.

  6. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης της ώρας επιλέγοντας 24ωρο ή π.μ/μ.μ για την Μορφή ώρας.

Μπορεί να θέλετε να ορίσετε χειροκίνητα την ζώνη ώρας.