Αλλαγή της ζώνης ώρας

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Date & Time in the sidebar to open the panel.

  4. If you have the Automatic Time Zone switch set to on, your time zone should update automatically if you have an internet connection and the location services feature is enabled. To update your time zone manually, set this to off.

  5. Κάντε κλικ στη Ζώνη ώρας, έπειτα επιλέξτε την τοποθεσία σας στον χάρτη ή αναζητήστε την τρέχουσα πόλη σας.

Η ώρα θα ενημερωθεί αυτόματα αν επιλέξετε μια διαφορετική τοποθεσία. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το ρολόι χειροκίνητα.