Περιήγηση αρχείων και φακέλων

Χρησιμοποιήστε τον διαχειριστή αρχείων Αρχεία για να περιηγηθείτε και να οργανώσετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να τον χρησιμοποιήσετε για διαχείριση αρχείων σε συσκευές αποθήκευσης (όπως εξωτερικούς σκληρούς δίσκους), σε διακομιστές αρχείων και κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου.

To start the file manager, open Files in the Desktop. You can also search for files and folders through the desktop in the same way you would search for applications.

Εξερευνώντας τα περιεχόμενα των φακέλων

Στον διαχειριστή αρχείων, κάντε διπλό κλικ σε οποιονδήποτε φάκελο για να δείτε τα περιεχόμενα του, και διπλό ή μεσαίο κλικ σε οποιοδήποτε αρχείο για να το ανοίξετε χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη εφαρμογή. Χρησιμοποιώντας το μεσαίο κλικ μπορείτε να ανοίξετε σε μια νέα καρτέλα. Μπορείτε επίσης με δεξί κλικ σε ένα φάκελο να τον ανοίξετε σε μια νέα καρτέλα ή παράθυρο.

Όταν κοιτάτε τα αρχεία σε έναν φάκελο, μπορείτε να προεπισκοπήσετε κάθε αρχείο γρήγορα πατώντας τη γραμμή κενού για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό αρχείο πριν το άνοιγμα του, αντιγραφή του ή διαγραφή του.

The path bar above the list of files and folders shows you which folder you’re viewing, including the parent folders of the current folder. Click a parent folder in the path bar to go to that folder. Right-click any folder in the path bar to open it in a new tab or window, or access its properties.

Αν θέλετε να αναζητήσετε ένα αρχείο γρήγορα, σε έναν φάκελο ή κάτω από αυτόν που βλέπετε, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα του. Θα εμφανιστεί μια γραμμή αναζήτησης στην κορυφή του παραθύρου και θα εμφανιστούν μόνο τα αρχεία που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας. Πατήστε το πλήκτρο Esc για να ακυρώσετε την αναζήτηση.

You can quickly access common places from the sidebar. If you do not see the sidebar, press the menu button in the top-right corner of the window and then select Sidebar. You can add bookmarks to folders that you use often and they will appear in the sidebar.