Χρήση πληκτρολογίου οθόνης

Αν δεν έχετε ένα πληκτρολόγιο προσαρτημένο στον υπολογιστή σας ή προτιμάτε να μην το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισάγετε κείμενο.

Το πληκτρολόγιο οθόνης ενεργοποιείται αυτόματα αν χρησιμοποιείτε μια οθόνη αφής

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Accessibility in the sidebar to open the panel.

  4. Ανοίξτε Πληκτρολόγιο οθόνης στην ενότητα Πληκτρολόγηση.

Την επόμενη φορά που θα έχετε την ευκαιρία να πληκτρολογήσετε, το πληκτρολόγιο στην οθόνη θα ανοίξει στο κάτω μέρος της οθόνης.

Press the ?123 button to enter numbers and symbols. More symbols are available if you then press the =/< button. To return to the alphabet keyboard, press the ABC button.

You can press the down button to hide the keyboard temporarily. The keyboard will show again automatically when you next press on something where you can use it.

Press the flag button to change your settings for Language or Input Sources.