Ρύθμιση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Για να αλλάξετε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα που θα πατηθούν για μια συντόμευση πληκτρολογίου:

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Keyboard Shortcuts in the sidebar to open the panel.

  4. Click the row for the desired action. The Set shortcut window will be shown.

  5. Hold down the desired key combination, or press Backspace to reset, or press Esc to cancel.

Προκαθορισμένες συντομεύσεις

Υπάρχει ένας αριθμός από προρυθμισμένες συντομεύσεις που μπορούν να αλλαχθούν, να ομαδοποιηθούν σε αυτές τις κατηγορίες:

Εκκινητές

Προσωπικός φάκελος

Explorer key symbol ή Explorer key symbol ή Περιηγητής

Εκκίνηση αριθμομηχανής

Calculator key symbol ή Αριθμομηχανή

Εκκίνηση πελάτη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Mail key symbol ή Αλληλογραφία

Εκκίνηση περιηγητή βοήθειας

Ανενεργό

Εκκίνηση περιηγητή ιστού

WWW key symbol ή WWW key symbol ή WWW

Αναζήτηση

Search key symbol ή Αναζήτηση

Settings

Tools

Περιήγηση

Απόκρυψη όλων των κανονικών παραθύρων

Ανενεργό

Move window one monitor down

Shift+Super+

Move window one monitor to the left

Shift+Super+

Move window one monitor to the right

Shift+Super+

Move window one monitor up

Shift+Super+

Εναλλαγή εφαρμογών

Λογότυπο+Tab

Εναλλαγή ελέγχων συστήματος

Ctrl+Alt+Tab

Εναλλαγή ελέγχων συστήματος άμεσα

Ctrl+Alt+Esc

Εναλλαγή παραθύρων

Ανενεργό

Εναλλαγή παραθύρων άμεσα

Alt+Esc

Εναλλαγή παραθύρων μιας εφαρμογής άμεσα

Alt+F6

Εναλλαγή παραθύρων μιας εφαρμογής

Ανενεργό

Στιγμιότυπα

Αντιγραφή στιγμιότυπου ενός παραθύρου στο πρόχειρο

Ctrl+Alt+Print

Αντιγραφή στιγμιότυπου μιας περιοχής στο πρόχειρο

Shift+Ctrl+Print

Αντιγραφή στιγμιότυπου στο πρόχειρο

Ctrl+Print

Record a short screencast

Shift+Ctrl+Alt+R

Save a screenshot of a window to Pictures

Alt+Print

Save a screenshot of an area to Pictures

Shift+Print

Save a screenshot to Pictures

Print

Ήχος και πολυμέσα

Εξαγωγή

Eject key symbol (Εξαγωγή)

Εκκίνηση αναπαραγωγέα πολυμέσων

Media key symbol (Πολυμέσα ήχου)

Επόμενο κομμάτι

Next key symbol (Επόμενος ήχος)

Παύση αναπαραγωγής

Pause key symbol (Παύση ήχου)

Αναπαραγωγή (ή αναπαραγωγή/παύση)

Play key symbol (Αναπαραγωγή ήχου)

Προηγούμενο κομμάτι

Previous key symbol (Προηγούμενος ήχος)

Διακοπή αναπαραγωγής

Stop key symbol (Διακοπή ήχου)

Μείωση έντασης

Volume Down key symbol (Μείωση έντασης ήχου)

Σίγαση έντασης

Mute key symbol (Σίγαση ήχου)

Αύξηση έντασης

Volume Up key symbol (Αύξηση έντασης ήχου)

Σύστημα

Εστίαση στην ενεργή ειδοποίηση

Λογότυπο+Ν

Κλείδωμα οθόνης

Λογότυπο+L

Show the Power Off / Restart dialog

Ctrl+Alt+Delete

Άνοιγμα του μενού εφαρμογών

Λογότυπο+F10

Restore the keyboard shortcuts

Super+Esc

Εμφάνιση όλων των εφαρμογών

Λογότυπο+A

Show the desktop

Alt+F1

Show the notification list

Super+V

Show the desktop

Super+S

Εμφάνιση της εκτέλεσης γραμμής εντολών

Alt+F2

Πληκτρολόγηση

Αλλαγή στην επόμενη πηγή εισόδου

Λογότυπο+Διάστημα

Αλλαγή στην προηγούμενη πηγή εισόδου

Shift+Super+Space

Accessibility

Σμίκρυνση κειμένου

Ανενεργό

Εναλλαγή υψηλής αντίθεσης

Ανενεργό

Μεγέθυνση κειμένου

Ανενεργό

Εναλλαγή λειτουργίας πληκτρολογίου οθόνης

Ανενεργό

Εναλλαγή λειτουργίας αναγνώστη οθόνης

Alt+Super+S

Εναλλαγή μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

Alt+Λογότυπο+8

Μεγέθυνση

Alt+Λογότυπο+=

Σμίκρυνση

Alt+Λογότυπο+-

Παράθυρα

Ενεργοποίηση του μενού παραθύρου

Alt+Διάστημα

Κλείσιμο παραθύρου

Alt+F4

Απόκρυψη παραθύρου

Λογότυπο+Η

Βύθιση παραθύρου κάτω από τα άλλα παράθυρα

Ανενεργό

Μεγιστοποίηση παραθύρου

Λογότυπο+

Μεγιστοποίηση παραθύρου οριζόντια

Ανενεργό

Μεγιστοποίηση παραθύρου κάθετα

Ανενεργό

Μετακίνηση παραθύρου

Alt+F7

Ανύψωση παραθύρου πάνω από τα άλλα παράθυρα

Ανενεργό

Ανύψωση παραθύρου εάν καλύπτεται, αλλιώς βύθιση του

Ανενεργό

Αλλαγή μεγέθους παραθύρου

Alt+F8

Επαναφορά παραθύρου

Λογότυπο+

Εναλλαγή λειτουργίας πλήρους οθόνης

Ανενεργό

Εναλλαγή κατάστασης μεγιστοποίησης

Alt+F10

Μεγιστοποίηση στα αριστερά

Λογότυπο+

Μεγιστοποίηση στα δεξιά

Λογότυπο+

Προσαρμοσμένες συντομεύσεις

To create your own application keyboard shortcut in Keyboard Shortcuts:

  1. Click the + button. The Add Custom Shortcut window will appear.

  2. Type a Name to identify the shortcut, and a Command to run an application. For example, if you wanted the shortcut to open Rhythmbox, you could name it Music and use the rhythmbox command.

  3. Click the row that was just added. When the Set Custom Shortcut window opens, hold down the desired shortcut key combination.

  4. Κάντε κλικ στο Προσθήκη.

Το όνομα της εντολής που πληκτρολογείτε πρέπει να είναι εντολή έγκυρου συστήματος. Μπορείτε να ελέγξετε ότι η εντολή δουλεύει ανοίγοντας ένα τερματικό και πληκτρολογώντας το εκεί. Η εντολή που ανοίγει μια εφαρμογή μπορεί να μην έχει το ίδιο όνομα όπως η ίδια η εφαρμογή.

If you want to change the command that is associated with a custom keyboard shortcut, click the name of the shortcut. The Set Custom Shortcut window will appear, and you can edit the command.