Προτιμήσεις προεπισκόπησης του διαχειριστή αρχείων

The file manager creates thumbnails to preview image, video, and text files. Thumbnail previews can be slow for large files or over networks, so you can control when previews are made. Click the menu button in the top-right of the window, select Preferences, then select the Search & Preview tab.

Αρχεία

By default, all previews are done for Files on this computer only, those on your computer or connected external drives. You can set this feature to All Files or Never. The file manager can browse files on other computers over a local area network or the internet. If you often browse files over a local area network, and the network has high bandwidth, you may want to set the preview option to All Files.

Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Μόνο για αρχεία μικρότερα από για να περιορίσετε το μέγεθος των προεπισκοπούμενων αρχείων.

File count

If you show file sizes in list view columns or icon captions, folders will be shown with a count of how many files and folders they contain. Counting items in a folder can be slow, especially for very large folders, or over a network.

You can turn this feature on or off, or turn it on only for files on your computer and local external drives.