Χρειάζομαι λογισμικό προστασίας από ιούς;

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει λειτουργικά Windows ή Mac, θα χρησιμοποιούσατε επίσης λογισμικό προστασίας από ιούς που εκτελούνταν συνέχεια. Το λογισμικό προστασίας από ιούς εκτελείται στο παρασκήνιο, ελέγχοντας διαρκώς για ιούς του υπολογιστή που μπορεί να βρουν τον δρόμο τους στον υπολογιστή σας και να προκαλέσουν προβλήματα.

Anti-virus software does exist for Linux, but you probably don’t need to use it. Viruses that affect Linux are still very rare. Some argue that this is because Linux is not as widely used as other operating systems, so no one writes viruses for it. Others argue that Linux is intrinsically more secure, and security problems that viruses could make use of are fixed very quickly.

Whatever the reason, Linux viruses are so rare that you don’t really need to worry about them at the moment.

Εάν θέλετε να είσαστε υπερασφαλείς, ή εάν θέλετε να ελέγξετε για ιούς σε αρχεία που περνάτε μεταξύ του εαυτού σας και ατόμων που χρησιμοποιούν Windows και Mac OS, μπορείτε να εγκαταστήσετε λογισμικό προστασίας από ιούς. Ελέγξτε τον εγκαταστάτη λογισμικού ή αναζήτησης με σύνδεση· ένας αριθμός από εφαρμογές είναι διαθέσιμος.