Χρειάζεται να σαρώνω την ηλεκτρονική αλληλογγραφία μου για ιούς;

Οι ιοί είναι προγράμματα που προκαλούν προβλήματα εάν καταφέρουν να βρουν τον δρόμο τους στον υπολογιστή σας. Ένας συνηθισμένος τρόπος τους για να μπουν στον υπολογιστή σας είναι μέσα από μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Viruses that can affect computers running Linux are quite rare, so you are unlikely to get a virus through email or otherwise. If you receive an email with a virus hidden in it, it will probably have no effect on your computer. As such, you probably don’t need to scan your email for viruses.

You may, however, wish to scan your email for viruses in case you happen to forward a virus from one person to another. For example, if one of your friends has a Windows computer with a virus and sends you a virus-infected email, and you then forward that email to another friend with a Windows computer, then the second friend might get the virus too. You could install an anti-virus application to scan your emails to prevent this, but it’s unlikely to happen and most people using Windows and Mac OS have anti-virus software of their own anyway.