Αλλάξτε ποια εφαρμογή αλληλογραφίας χρησιμοποιείται για συγγραφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί ή σύνδεσμο για να στείλετε μια νέα ηλεκτρονική αλληλογγραφία (για παράδειγμα, στην εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου), η προεπιλεγμένη εφαρμογή αλληλογραφίας θα ανοίξει με ένα κενό μήνυμα, έτοιμο για να το γράψετε. Όμως, αν έχετε περισσότερες από μια εφαρμογές αλληλογραφίας εγκατεστημένες, η εσφαλμένη εφαρμογή αλληλογραφίας μπορεί να ανοίξει. Μπορείτε να το διορθώσετε αλλάζοντας την προεπιλεγμένη εφαρμογή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

  1. Go to the Desktop and start typing Default Applications.

  2. Click Default Applications.

  3. Επιλέξτε ποιος πελάτης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα θέλατε να χρησιμοποιηθεί από προεπιλογή αλλάζοντας την επιλογή Αλληλογραφία.