Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο (Ethernet)

To set up most wired network connections, all you need to do is plug in a network cable. The wired network icon (settings) is displayed on the taskbar with three dots while the connection is being established. The dots disappear when you are connected.

Εάν αυτό δεν συμβεί, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου συνδέθηκε. Ένα άκρο του καλωδίου πρέπει να συνδεθεί σε μια θύρα ορθογώνιου έθερνετ (δικτύου) στον υπολογιστή σας και η άλλη άκρη πρέπει να συνδεθεί σε έναν διακόπτη, δρομολογητή, πρίζα τοίχου δικτύου ή κάτι παρόμοιο (ανάλογα με τη διαμόρφωση δικτύου που έχετε). Μερικές φορές, ένα φως δίπλα στη θύρα έθερνετ θα δείξει ότι είναι συνδεμένο και ενεργό.

You cannot plug one computer directly into another one with a network cable (at least, not without some extra setting-up). To connect two computers, you should plug them both into a network hub, router or switch.

Εάν δεν συνδεθήκατε ακόμα, το δίκτυό σας μπορεί να μην υποστηρίζει αυτόματη διαμόρφωση (DHCP). Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να το ρυθμίσετε χειροκίνητα.