Δημιουργία σύνδεσης με σταθερή διεύθυνση IP

Τα περισσότερα δίκτυα θα εκχωρήσουν αυτόματα μια διεύθυνση IP και άλλες λεπτομέρειες στον υπολογιστή σας όταν συνδέστε στο δίκτυο. Αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να αλλάζουν περιοδικά, αλλά μπορεί να θέλετε να έχετε μια σταθερή διεύθυνση IP για τον υπολογιστή έτσι ώστε να ξέρετε πάντα ποια είναι η διεύθυνσή του (για παράδειγμα, εάν είναι ένας διακομιστής αρχείων).

Για να δώσετε στον υπολογιστή σας μια σταθερή (στατική) διεύθυνση IP:

  1. Go to the Desktop and start typing Network.

  2. Κάντε κλικ στο Δίκτυο για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Find the network connection that you want to have a fixed address. Click the settings button next to the network connection. For a Wi-Fi connection, the settings button will be located next to the active network.

  4. Select the IPv4 or IPv6 tab and change the Method to Manual.

  5. Type in the IP Address and Gateway, as well as the appropriate Netmask.

  6. In the DNS section, switch the Automatic switch to off. Enter the IP address of a DNS server you want to use. Enter additional DNS server addresses using the + button.

  7. In the Routes section, switch the Automatic switch to off. Enter the Address, Netmask, Gateway and Metric for a route you want to use. Enter additional routes using the + button.

  8. Κάντε κλικ στο Εφαρμογή. Η σύνδεση δικτύου πρέπει να έχει τώρα μια σταθερή διεύθυνση IP.