Δημιουργία ασύρματου σημείου πρόσβασης

You can use your computer as a wireless hotspot. This allows other devices to connect to you without a separate network, and allows you to share an internet connection you’ve made with another interface, such as to a wired network or over the cellular network.

  1. Open the system menu from the right side of the taskbar.

  2. Επιλέξτε Χωρίς σύνδεση το Wi-Fi ή το όνομα του ασύρματου δικτύου που είστε ήδη συνδεδεμένος. Θα επεκταθεί η ενότητα Wi-Fi του μενού.

  3. Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις Wi-Fi.

  4. Press the menu button in the top-right corner of the window and select Turn On Wi-Fi Hotspot….

  5. Εάν είσαστε ήδη συνδεμένοι σε ασύρματο δίκτυο, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο. Ένας μονός ασύρματος προσαρμογέας μπορεί να συνδέσει ή να δημιουργήσει μόνο ένα δίκτυο τη φορά. Κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση για επιβεβαίωση.

A network name (SSID) and security key are automatically generated. The network name will be based on the name of your computer. Other devices will need this information to connect to the hotspot you’ve just created.