Τι σημαίνουν τα WEP και WPA;

WEP and WPA (along with WPA2) are names for different encryption tools used to secure your wireless connection. Encryption scrambles the network connection so that no one can “listen in” to it and look at which web pages you are viewing, for example. WEP stands for Wired Equivalent Privacy, and WPA stands for Wireless Protected Access. WPA2 is the second version of the WPA standard.

Χρησιμοποιώντας κάποια κρυπτογράφηση είναι πάντα καλύτερα από καμία, αλλά το WEP είναι το λιγότερο ασφαλές από αυτά τα πρότυπα και δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε εάν μπορείτε να το αποφύγετε. Το WPA2 είναι το πιο ασφαλές από τα τρία. Εάν η ασύρματη κάρτα σας και ο δρομολογητής υποστηρίζουν WPA2, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε όταν ρυθμίζετε το ασύρματο δίκτυό σας.