Δεν έχω ασύρματο δίκτυο όταν εκκινώ τον υπολογιστή μου

Εάν έχετε αναστείλει τον υπολογιστή σας, ή έχει αδρανοποιηθεί, μπορεί να βρείτε ότι η ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο δεν δουλεύει όταν συνεχίζετε. Αυτό συμβαίνει όταν ο οδηγός για την ασύρματη συσκευή δεν υποστηρίζει πλήρως συγκεκριμένες λειτουργίες αποθήκευσης ισχύος. Τυπικά, η ασύρματη σύνδεση αποτυγχάνει να ενεργοποιηθεί σωστά όταν ο υπολογιστής συνεχίσει.

Εάν συμβεί αυτό, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε και κατόπιν να επανενεργοποιήσετε το ασύρματό σας:

  1. Go to the Desktop and start typing Wi-Fi.

  2. Click on Wi-Fi to open the panel.

  3. Switch the Wi-Fi switch at the top-right of the window to off and then on again.

  4. If the wireless still does not work, switch the Airplane Mode switch to on and then switch it off again.

Αν αυτό δεν δουλεύει, επανεκκίνηση του υπολογιστή σας πρέπει να κάνει το ασύρματο να ξαναδουλέψει. Αν έχετε ακόμα προβλήματα, συνδεθείτε με το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο έθερνετ και ενημερώστε τον υπολογιστή σας.