Τι είναι ένας οδηγός;

Devices are the physical “parts” of your computer. They may be external like printers and monitor or internal like graphics and audio cards.

Για να μπορεί ο υπολογιστής σας να χρησιμοποιήσει αυτές τις συσκευές, χρειάζεται να ξέρει πώς να επικοινωνήσει με αυτές. Αυτό γίνεται από ένα τμήμα λογισμικού που λέγεται οδηγός συσκευής.

Όταν προσαρτάτε μια συσκευή στον υπολογιστή σας, πρέπει να έχετε τον σωστό οδηγό εγκατεστημένο ώστε να δουλέψει αυτή η συσκευή. Για παράδειγμα, αν συνδέσετε έναν εκτυπωτή, αλλά ο σωστός οδηγός δεν είναι διαθέσιμος, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή. Κανονικά, κάθε μοντέλο μιας συσκευής χρησιμοποιεί έναν οδηγό που δεν είναι συμβατός με κανένα άλλο μοντέλο.

Στο Linux, οι οδηγοί για τις περισσότερες συσκευές είναι εγκατεστημένες από προεπιλογή, έτσι καθετί πρέπει να δουλεύει όταν το συνδέετε. Όμως, οι οδηγοί μπορεί να χρειαστεί να εγκατασταθούν χειροκίνητα ή μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι καθόλου.

Επιπλέον, μερικοί υπάρχοντες οδηγοί είναι ατελείς ή μερικώς μη λειτουργικοί. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να βρείτε ότι ο εκτυπωτής σας δεν μπορεί να κάνει εκτύπωση διπλής όψης, αλλά είναι κατά τα άλλα πλήρως λειτουργικός.