Γιατί ο υπολογιστής μου δεν επιστρέφει μετά την αναστολή;

Αν αναστείλετε τον υπολογιστή σας, και έπειτα προσπαθείτε να τον ανοίξετε, μπορεί να βρείτε πως δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Αυτό μπορεί να συμβαίνει διότι η αναστολή του δεν υποστηρίζεται σωστά από το υλικό του υπολογιστή.

Ο υπολογιστής μου ανεστάλη και δεν συνεχίζει

Εάν αναστείλατε τον υπολογιστή σας και έπειτα κάντε κλικ σε ένα πλήκτρο ή πατήσατε το ποντίκι, θα πρέπει να ξεκινήσει και να εμφανίσει μια οθόνη που ζητά τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν δεν συμβεί αυτό, δοκιμάστε πατώντας το κουμπί ισχύος (μην το κρατήσετε, απλά πατήστε το μια φορά).

If this still does not help, make sure that your computer’s monitor is switched on and try pressing a key on the keyboard again.

Ως τελευταίο καταφύγιο, κλείστε τον υπολογιστή κρατώντας το κουμπί ισχύος πατημένο για 5-10 δευτερόλεπτα, αν και θα χάσετε οποιαδήποτε αναποθήκευτη εργασία κάνοντας το. Θα πρέπει τότε να μπορέσετε να ανάψετε τον υπολογιστή σας πάλι.

Εάν αυτό συμβαίνει κάθε φορά που αναστέλλετε τον υπολογιστή σας, η λειτουργία της αναστολής ενδέχεται να μην δουλεύει με το υλικό σας.

Εάν ο υπολογιστής σας χάνει ισχύ και δεν έχει μια εναλλακτική παροχή ισχύος (όπως μια λειτουργική μπαταρία), θα κλείσει.

Η ασύρματη σύνδεση (ή άλλο υλικό) δεν δουλεύει όταν ξεκινά ο υπολογιστής μου

Εάν αναστείλετε ή αδρανοποιήσετε τον υπολογιστή σας και έπειτα συνεχίσετε ξανά, ίσως βρείτε ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο, το ποντίκι ή κάποια άλλη συσκευή δεν δουλεύει σωστά. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή ο οδηγός λογισμικού για τη συσκευή δεν υποστηρίζει σωστά την αναστολή ή την αδρανοποίηση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα με τον οδηγό και όχι με την ίδια τη συσκευή.

Εάν η συσκευή έχει ένα διακόπτη ισχύος, δοκιμάστε απενεργοποίηση και μετά επανεργοποίηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συσκευή θα αρχίσει να δουλεύει πάλι. Εάν συνδέεται μέσα από ένα καλώδιο USB ή παρόμοιο, αποσυνδέστε τη συσκευή και έπειτα συνδέστε την πάλι και δείτε εάν δουλεύει.

Εάν δεν μπορείτε να κλείσετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή, ή εάν αυτό δεν δουλεύει, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας για να ξεκινήσει να δουλεύει η συσκευή ξανά.