Είσοδος με δακτυλικό αποτύπωμα

Εάν το σύστημά σας έχει έναν σαρωτή που υποστηρίζει δακτυλικό αποτύπωμα, μπορείτε να γράψετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα και να το χρησιμοποιήσετε για σύνδεση.

Εγγραφή δακτυλικού αποτυπώματος

Πριν να μπορείτε να συνδεθείτε με το δακτυλικό αποτύπωμά σας, χρειάζεται να το καταγράψετε έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να σας αναγνωρίσει.

Εάν το δάκτυλό σας είναι υπερβολικά ξηρό, μπορεί να έχετε δυσκολία καταχωρίζοντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Εάν συμβεί αυτό, υγράνετε το δάκτυλό σας ελαφρά, ξηράνετε το με ένα καθαρό ύφασμα και ξαναδοκιμάστε.

Χρειάζεστε δικαιώματα διαχειριστή για να επεξεργαστείτε λογαριασμούς χρήστη άλλους εκτός από τον δικό σας.

  1. Go to the Desktop and start typing Users.

  2. Κάντε κλικ στο Χρήστες για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Πατήστε στο Απενεργοποιημένο, δίπλα στο Σύνδεση με δακτυλικό αποτύπωμα για να προσθέσετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα για τον επιλεγμένο λογαριασμό. Αν προσθέτετε το δακτυλικό αποτύπωμα για έναν διαφορετικό χρήστη, θα χρειαστείτε πρώτα να Ξεκλειδώσετε τον πίνακα.

  4. Επιλέξτε το δάκτυλο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το δακτυλικό αποτύπωμα, έπειτα Επόμενο.

  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον διάλογο και περάστε το δάκτυλό σας με μέτρια ταχύτητα πάνω από τον αναγνώστη δακτυλικού αποτυπώματος. Αφού ο υπολογιστής έχει μια καλή εγγραφή του δακτυλικού σας αποτυπώματος, θα δείτε ένα μήνυμα Έτοιμο!.

  6. Επιλέξτε Συνέχεια. Θα δείτε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης ότι το δακτυλικό αποτύπωμά σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία. Επιλέξτε Κλείσιμο για τερματισμό.

Ελέγξετε ότι το δακτυλικό αποτύπωμα δουλεύει

Τώρα ελέγξετε ότι η νέα σύνδεσή σας με δακτυλικό αποτύπωμα δουλεύει. Εάν καταχωρίσατε ένα δακτυλικό αποτύπωμα, έχετε ακόμα την επιλογή να συνδεθείτε με τον κωδικό πρόσβασής σας.

  1. Αποθηκεύστε οποιαδήποτε ανοικτή δουλειά και έπειτα αποσύνδεση.

  2. Στην οθόνη σύνδεσης, επιλέξτε το όνομα χρήστη από τη λίστα. Η μορφή καταχώρισης του κωδικού πρόσβασης θα εμφανιστεί.

  3. Αντί να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει να μπορείτε να περνάτε το δάκτυλό σας από τον αναγνώστη δακτυλικού αποτυπώματος.