Εύρεση ενός χαμένου παραθύρου

A window hidden behind another window, is easily found using the window switcher:

  • Πατήστε το πλήκτρο Super+Tab για να εμφανίσετε τον εναλλάκτη παραθύρων. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Λογότυπο και πατήστε Tab για να περιηγηθείτε στα ανοικτά παράθυρα, ή Shift+Tab για αντίστροφη περιήγηση.

  • Αν μια εφαρμογή έχει πολλαπλά ανοικτά παράθυρα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Λογότυπο και πατήστε ` (ή το πλήκτρο πάνω από το Tab) για να περιηγηθείτε ανάμεσα τους.