Μεγιστοποίηση και απομεγιστοποίηση παραθύρου

Μπορείτε να μεγιστοποιήσετε ένα παράθυρο για να καταλάβει όλον τον χώρο στην επιφάνεια εργασίας σας και να απομεγιστοποιήσετε ένα παράθυρο για επαναφορά του στο κανονικό του μέγεθος. Μπορείτε επίσης να μεγιστοποιήσετε κάθετα τα παράθυρα στην αριστερή και δεξιά πλευρά της οθόνης, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να κοιτάτε δύο παράθυρα μονομιάς. Για λεπτομέρειες δείτε Παράθεση παραθύρων.

Για να μεγιστοποιήσετε ένα παράθυρο, πάρτε τη γραμμή τίτλου και σύρετέ την στην κορυφή της οθόνης, ή απλά κάντε διπλό κλικ στη γραμμή του τίτλου. Για μεγιστοποίηση ενός παραθύρου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Λογότυπο και πατήστε , ή πατήστε Alt+F10.

Για να επαναφέρετε ένα παράθυρο στο κανονικό του μέγεθος, σύρετε το μακριά από τις άκρες της οθόνης. Εάν το παράθυρο είναι πλήρως μεγιστοποιημένο, μπορείτε με διπλό κλικ στη γραμμή τίτλου να το επαναφέρετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιήσατε για τη μεγιστοποίηση του.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Λογότυπο και σύρετε το οπουδήποτε σε ένα παράθυρο για να το μετακινήσετε.