Παράθεση παραθύρων

Μπορείτε να μεγιστοποιήσετε ένα παράθυρο μόνο στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της οθόνης, επιτρέποντας σας να τοποθετήσετε δύο παράθυρα πλάι-πλάι για γρήγορη εναλλαγή τους.

Για να μεγιστοποιήσετε ένα παράθυρο κατά μήκος μιας πλευράς της οθόνης, πάρτε τη γραμμή τίτλου και μεταφέρτε την στα αριστερά ή δεξιά μέχρι η μισή οθόνη να επισημανθεί. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Λογότυπο και πατήστε το αριστερό ή δεξί βέλος.

Για την επαναφορά ενός παραθύρου στο αρχικό του μέγεθος, σύρετέ το μακριά από την πλευρά της οθόνης, ή χρησιμοποιήστε την ίδια συντόμευση πληκτρολογίου που χρησιμοποιήσατε για μεγιστοποίηση.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Λογότυπο και σύρετε το οπουδήποτε σε ένα παράθυρο για να το μετακινήσετε.