Χρησιμοποιήστε το αριστερόχειρο tablet

Μερικά tablet έχουν κουμπιά υλικού στη μια πλευρά. Το tablet μπορεί να περιστραφεί 180 μοίρες για να τοποθετηθούν αυτά τα κουμπιά για αριστερόχειρα άτομα. Για εναλλαγή προσανατολισμού σε αριστερόχειρα:

  1. Go to the Desktop and start typing Wacom Tablet.

  2. Κάντε κλικ στο Tablet Wacom για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Click the Tablet button in the header bar.

    If no tablet is detected, you’ll be asked to Please plug in or turn on your Wacom tablet. Click the Bluetooth Settings link to connect a wireless tablet.

  4. Switch the Left-Handed Orientation switch to on.