Vklop počasnih tipk

Vklopite počasne tipke, če želite, da je med pritiskom tipke in njenim prikazom na zaslonu zakasnitev. To pomeni, da morate vsako tipko preden se pojavi nekaj časa držati. Počasne tipke uporabite, če med tipkanjem po nesreči pritisnete več tipk ali prvič težko pritisnete pravo tipko na tipkovnici.

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Accessibility in the sidebar to open the panel.

  4. Press Typing Assist (AccessX) in the Typing section.

  5. Switch the Slow Keys switch to on.

Hiter vklop in izklop počasnih tipk

Switch the Enable by Keyboard switch to turn slow keys on and off from the keyboard. When this option is selected, you can press and hold Shift for eight seconds to enable or disable slow keys.

You can also turn slow keys on and off by clicking the accessibility icon on the taskbar and selecting Slow Keys. The accessibility icon is visible when one or more settings have been enabled from the Accessibility panel.

Use the Acceptance delay slider to control how long you have to hold a key down for it to register. See Vklop odskočnih tipk for more info.

You can have your computer make a sound when you press a key, when a key press is accepted, or when a key press is rejected because you didn’t hold the key down long enough.